Chủ nhật, Tháng 2 17, 2019
   
Text Size

 

VICONSHIP BUILDING l ta nh v?n phng n?m ? v? tr ??c ??a t?i s? 6-8 ?on V?n B?, Ph??ng 9, Qu?n 4, Tp H? Ch Minh, ngay chn c?u Calmet, cch trung tm th??ng m?i ch? vi tr?m mt.

V?i ?? cao 7 t?ng, thm t?ng tr?t v l?ng, ta nh cung c?p h?n 1100 mt vung di?n tch sn cho thu. M?t sn ???c thi?t k? linh ho?t v?i cc di?n tch 51m2; 68m2; 70m2; 84m2; 140m2 thch h?p v?i nhi?u lo?i v?n phng.

VICONSHIP BUILDING ???c trang b? ??y ?? cc d?ch v? c?ng nh? cc ti?n ch hi?n ??i v th?m m? ?p ?ng nhu c?u c?a khch hng. L s? l?a ch?n ?ng ??n v l n?i l t??ng cho doanh nghi?p.

Lin h? : 6-8 ?on V?n B?, P.4, Q.4, TP. HCM
?i?n tho?i : (84) 0908036745
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

vsgbuilding

Tin m?i

Hiện có 15 người đang xem