Thứ tư, Tháng 1 16, 2019
   
Text Size

Cung ?ng d?u nh?n

-    Thnh l?p t? n?m 2008 v t?ng b??c hon thi?n b? my qu?n l, kinh doanh c?ng nh? ch?m sc khch hng, tnh ??n th?i ?i?m ny, Cng ty Viconship Saigon hi?n ?ang l 1 trong 2 ??i l cung ?ng d?u nh?n tu bi?n l?n c?a nhn hng Shell t?i mi?n Nam Vi?t Nam.

-    L m?t trong nh?ng cng ty n?ng l??ng hng ??u th? gi?i, sau khi thm nh?p vo th? tr??ng Vi?t Nam t? n?m 1988, Shell ?ang t?ng b??c hon thi?n mnh khi n? l?c qu?ng b th??ng hi?u, nng cao kh? n?ng ch?m sc khch hng, ??ng th?i nghin c?u khng ng?ng vi?c cho ra ??i cc s?n ph?m m?i an ton mi tr??ng v gi?m thi?u chi ph. ??ng hnh cng v?i Shell nh?m ??t ???c cc m?c tiu ?, Cng ty Viconship Saigon c?ng lun nghin c?u, pht tri?n ?? hon thnh t?t nhi?m v?, trch nhi?m c?a v? tr ??i l cung ?ng d?u nh?n Shell t?i Vi?t Nam.

-    Ho?t ??ng trong th?i ?i?m ngnh v?n t?i bi?n ?ang g?p kh kh?n, l?nh v?c kinh doanh d?u nh?n c?a Cng ty Viconship Saigon c?ng ch?u ?nh h??ng n?ng n?. Tuy nhin v?i th? m?nh ? b? my qu?n l tinh g?n, nhn s? tr?, kinh nghi?m 5 n?m trong vi?c cung ?ng cho cc khch hng l?n t?i Vi?t Nam nh? Inlaco Saigon, Falcon, Vinalines Saigonnh?ng ??n hng ton kh?p trong n??c v qu?c t?, Viconship Saigon v?n gi? v?ng v? tr c?a mnh v cam k?t ph?c v? nhanh, hi?u qu? cc yu c?u c?a khch hng.

-    Cc s?n ph?m chnh: D?u nh?n, m? tu bi?n cc lo?i c?a nhn hng Shell.

Thng tin lin h? : Phng V?n T?i Bi?n v D?ch V? Hng H?i
??a ch? : 11 Nguy?n Hu?, ph??ng B?n Ngh, Qu?n 1, TP. H? Ch Minh
?i?n tho?i : (848) 38295616
Fax : (848) 38215671
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Tin m?i

Hiện có 5 người đang xem