Thứ tư, Tháng 11 14, 2018
   
Text Size

Trn 35 n?m t?n t?i v pht tri?n, hi?n nay VICONSHIP SAIGON ?ang qu?n l, khai thc v s? h?u ??i tu ch? hng kh (dry cargo) v?i ??i ng? cn b? qu?n l kinh nghi?m v thuy?n vin ???c ?o t?o chnh quy, nhi?t tnh, c th?c k? lu?t ? lun ?p ?ng ???c yu c?u c?a khch hng. Trong th?i gian t?i chng ti ti?p t?c ??u t?, pht tri?n ??i tu nh?m nng cao n?ng l?c v?n chuy?n ?? c th? ph?c v? khch hng t?t h?n n?a.
Khu v?c kinh doanh ??i tu : Chu

phongvtb.fw

Thng tin lin h? : Phng V?n T?i Bi?n v D?ch V? Hng H?i
??a ch? : 11 Nguy?n Hu?, ph??ng B?n Ngh, Qu?n 1, TP. H? Ch Minh
?i?n tho?i : (84-8) 38215027 - 39144166
Fax : (84-8) 38215671
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

vsgpride

Tin m?i

Hiện có 11 người đang xem