Thứ ba, Tháng 10 16, 2018
   
Text Size

D?ch v? s?a ch?a c? kh: s?a ch?a container, cc thi?t b?, ph??ng ti?n b?c x?p, v?n t?i; thu v cho thu, mua bn container, cc thi?t b?, ph??ng ti?n b?c x?p, v?n t?i.
Mechanics repairing service: Repairing and trading on container, cargo handling equipment and means of industrial transport.


Lin h?: ??i D?ch v? S?a ch?a C? kh (Mechanics repairing service team)
??a ch? (Address): ???ng Tr??ng S?n, ?p 4 P.Linh Trung, Q. Th? ??c (Bn c?nh KCX Linh Trung), TP HCM (VICONSHIP SAGON - THUDUC DEPOT)
Phone: 0908313238
Fax: (84-8) 8974684
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

P. K? thu?t - V?t t?
??a ch? (Address): V?n phng Cng ty Viconship Saigon t?i Tn C?ng Si Gn
Phone: (84-8) 8994024
Fax: (84-8) 5121202
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Tin m?i

Hiện có 5 người đang xem