Thứ ba, Tháng 12 12, 2017
   
Text Size

CV gởi UBCK V/v tổ chức ĐHĐCĐ 2017 không thành công

CV gởi UBCK V/v tổ chức ĐHĐCĐ 2017 lần 1 không thành công và kế hoạch tổ chức lần 2.

(Download tại đây)

Hiện có 53 người đang xem