Chủ nhật, Tháng 2 17, 2019
   
Text Size

Ho?t ??ng kinh doanh

 

VSG DREAM

 vsgdream

dreanspec

 

 

VICONSHIP BUILDING l ta nh v?n phng n?m ? v? tr ??c ??a t?i s? 6-8 ?on V?n B?, Ph??ng 9, Qu?n 4, Tp H? Ch Minh, ngay chn c?u Calmet, cch trung tm th??ng m?i ch? vi tr?m mt.

V?i ?? cao 7 t?ng, thm t?ng tr?t v l?ng, ta nh cung c?p h?n 1100 mt vung di?n tch sn cho thu. M?t sn ???c thi?t k? linh ho?t v?i cc di?n tch 51m2; 68m2; 70m2; 84m2; 140m2 thch h?p v?i nhi?u lo?i v?n phng.

VICONSHIP BUILDING ???c trang b? ??y ?? cc d?ch v? c?ng nh? cc ti?n ch hi?n ??i v th?m m? ?p ?ng nhu c?u c?a khch hng. L s? l?a ch?n ?ng ??n v l n?i l t??ng cho doanh nghi?p.

Lin h? : 6-8 ?on V?n B?, P.4, Q.4, TP. HCM
?i?n tho?i : (84) 0908036745
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

vsgbuilding

   

-KINH DOANH V KHAI THC KHO BI :  Thu v cho thu kho bi, cc d?ch v? giao nh?n, v?n chuy?n,b?c x?p hng ha qua kho. Cc d?ch v? l?u bi, x?p d?, v?n chuy?n containers.


1.??I KHAI THC KHO BI TN THU?N :

Di?n tch bi : 13.220 m2
Nh kho cho thu : 6000 m2
??a ch? : 307 Hu?nh T?n Pht, P. Tn Thu?n ?ng,Qu?n 7 , TP.HCM
?i?n tho?i : (848) 62620644
Fax : (848) 62620645
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


2.??I KHAI THC KHO BI PH THU?N :

Di?n tch bi : 45.000 m2
Nh kho cho thu : 7.000 m2
Di?n tch bi container : 30.000 m2
??a ch? : 319 ?o Tr , P.Ph Thu?n,Qu?n 7, TP.HCM
?i?n tho?i : 37732031
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

bai

 

D?ch v? c? gi?i x?p d?

D?ch v? c? gi?i x?p d?: Th?c hi?n cc d?ch v? v?n t?i-x?p d? hng ha, container v cc lo?i hng ho khc.

Lin h? : ??i D?ch v? c? gi?i x?p d? hng ho
??a ch? : V?n phng Cng ty Viconship Saigon t?i Tn C?ng Si Gn
?i?n tho?i : (84) 0903907344
Email: : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

terex

   

Trang 1 của 2

Tin m?i

Hiện có 6 người đang xem