Thứ tư, Tháng 11 14, 2018
   
Text Size

Ho?t ??ng kinh doanh

?o t?o v Xu?t kh?u Lao ??ng: ?o t?o v xu?t kh?u thuy?n vin, lao ??ng b? ?i lm vi?c c th?i h?n cho cc cng ty trong v ngai n??c .

Lin h? : Trung tm ?o t?o v Xu?t kh?u Lao ??ng (VSCC)
??a ch? : L?u 3, P.301 s? 11 Nguy?n Hu?, Q.1, TP.HCM
Phone : (84-8) 38264241
Fax : (84-8) 38264244
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 

D?ch v? s?a ch?a c? kh: s?a ch?a container, cc thi?t b?, ph??ng ti?n b?c x?p, v?n t?i; thu v cho thu, mua bn container, cc thi?t b?, ph??ng ti?n b?c x?p, v?n t?i.
Mechanics repairing service: Repairing and trading on container, cargo handling equipment and means of industrial transport.


Lin h?: ??i D?ch v? S?a ch?a C? kh (Mechanics repairing service team)
??a ch? (Address): ???ng Tr??ng S?n, ?p 4 P.Linh Trung, Q. Th? ??c (Bn c?nh KCX Linh Trung), TP HCM (VICONSHIP SAGON - THUDUC DEPOT)
Phone: 0908313238
Fax: (84-8) 8974684
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

P. K? thu?t - V?t t?
??a ch? (Address): V?n phng Cng ty Viconship Saigon t?i Tn C?ng Si Gn
Phone: (84-8) 8994024
Fax: (84-8) 5121202
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Trn 35 n?m t?n t?i v pht tri?n, hi?n nay VICONSHIP SAIGON ?ang qu?n l, khai thc v s? h?u ??i tu ch? hng kh (dry cargo) v?i ??i ng? cn b? qu?n l kinh nghi?m v thuy?n vin ???c ?o t?o chnh quy, nhi?t tnh, c th?c k? lu?t ? lun ?p ?ng ???c yu c?u c?a khch hng. Trong th?i gian t?i chng ti ti?p t?c ??u t?, pht tri?n ??i tu nh?m nng cao n?ng l?c v?n chuy?n ?? c th? ph?c v? khch hng t?t h?n n?a.
Khu v?c kinh doanh ??i tu : Chu

phongvtb.fw

Thng tin lin h? : Phng V?n T?i Bi?n v D?ch V? Hng H?i
??a ch? : 11 Nguy?n Hu?, ph??ng B?n Ngh, Qu?n 1, TP. H? Ch Minh
?i?n tho?i : (84-8) 38215027 - 39144166
Fax : (84-8) 38215671
Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

vsgpride

   

Trang 2 của 2

Tin m?i

Hiện có 13 người đang xem