Thứ tư, Tháng 1 16, 2019
   
Text Size

 (T?i v?)

 

NGH? QUY?T ?H?C? 2014

T?i v? NGH? QUY?T ?H?C? 2014

 

CV g?i UBCK V/v t? ch?c ?H?C? 2014 l?n 3

photo

   

CNG TY C? PH?N CONTAINER PHA NAM
(VICONSHIP SAIGON)   

THNG BO

V/v  T? ch?c ??i H?i ??ng c? ?ng th??ng nin n?m 2014

(T? ch?c l?n 3)


Knh g?i: Qu C? ?ng
        Cng ty CP Container Pha Nam trn tr?ng thng bo v? vi?c t? ch?c ??i h?i ??ng C? ?ng (?H?C?) th??ng nin  2014 nh? sau:


Tn cng ty: Cng ty C? ph?n Container Pha Nam
M ch?ng khon: VSG
Lo?i ch?ng khon: ph? thng.
M?nh gi: 10.000 ??ng/c? phi?u
Th?i gian t? ch?c ?H?C?:   8 gi? 00 pht  ngy 18/5/2014
??a ?i?m:  Ta nh VICONSHIP SAIGON (Tr? s? Cng ty)                          
                 S? 6-8, ???ng ?on V?n B?, ph??ng 9, qu?n 4, TP. H? Ch Minh.      
Ngy ch?t danh sch  cu?i cng:   17/3/2014
N?i dung:
-    Thng qua bo co ti chnh 2013 v Bo co c?a H?QT, BKS.
-    Thng qua ?i?u l? Cng ty s?a ??i.
-    Thng qua cc t? trnh c?a H?QT.
-    M?t s? v?n ?? khc.
      T?t c? cc C? ?ng c trong danh sch vo ngy ch?t danh sch C? ?ng c quy?n tham d? ??i h?i.
      Qu C? ?ng no khng tham d? ???c c th?  ?y quy?n cho ng??i khc tham d?  ( M?u gi?y ?y quy?n tham d?  ??i h?i ???c g?i km theo th? m?i). 
     ??ng k tham d? ??i h?i ???c g?i v? Cng ty b?ng Fax, E-mail, ho?c ??ng k qua ?i?n tho?i . . . tr??c ngy t? ch?c ??i h?i  03 ngy lm vi?c.

     ?? t?o ?i?u ki?n thu?n l?i cho cng tc t? ch?c ??i h?i, ?? ngh? Qu C? ?ng l?u : Cc ki?n ?? xu?t cho ??i h?i,. . . ph?i g?i b?ng v?n b?n v? v?n phng Cng ty tr??c ngy t? ch?c ??i h?i ??ng C? ?ng th??ng nin 2014 t nh?t l 03 ngy lm vi?c.

     Cc ti li?u lin quan ??n ?H?C? (Download).

     M?i chi ti?t xin lin h?:

??a ch? Cng ty:   S? 11 Nguy?n Hu?, P. B?n Ngh, Q. 1, Tp. H? Ch Minh.
Anh Quch H?u Danh, ?T: (08) 38295616, my nhnh 131, Fax: (08) 38231064.
Website:     http://www.viconshipsg.com.vn, E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Trn tr?ng./.

CH? T?CH H?I ??NG QU?N TR?
Cp Tr?ng Tu?n

 

CV g?i UBCK V/v t? ch?c ?H?C? 2014 l?n 2

image

   

Trang 9 của 12

Tin m?i

Hiện có 2 người đang xem