Thứ hai, Tháng 12 11, 2017
   
Text Size

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHĐCĐ NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)   

THÔNG BÁO

V/v  Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


Kính gửi: Quí Cổ đông
        Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên  2014 như sau:


Tên công ty: Công ty Cổ phần Container Phía Nam
Mã chứng khoán: VSG
Loại chứng khoán: phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:   8 giờ 00 phút  ngày 14/4/2014
Địa điểm:  Tòa nhà VICONSHIP SAIGON (Trụ sở Công ty)                          
                 Số 6-8, đường Đoàn Văn Bơ, phường 9, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.      
Ngày chốt danh sách  cuối cùng:   17/3/2014
Nội dung:
-    Thông qua báo cáo tài chính 2013 và Báo cáo của HĐQT, BKS.
-    Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.
-    Thông qua các tờ trình của HĐQT.
-    Một số vấn đề khác.
      Tất cả các Cổ đông có trong danh sách vào ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội.
      Quí Cổ đông nào không tham dự được có thể  ủy quyền cho người khác tham dự  ( Mẫu giấy ủy quyền tham dự  Đại hội được gửi kèm theo thư mời). 
     Đăng ký tham dự Đại hội được gửi về Công ty bằng Fax, E-mail, hoặc đăng ký qua điện thoại . . . trước ngày tổ chức Đại hội  03 ngày làm việc.

     Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quí Cổ đông lưu ý: Các ý kiến đề xuất cho Đại hội,. . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 ít nhất là 03 ngày làm việc.

     Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ (Download).

     Mọi chi tiết xin liên hệ:

Địa chỉ Công ty:   Số 11 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Anh Quách Hữu Danh, ĐT: (08) 38295616, máy nhánh 131, Fax: (08) 38231064.
Website:     http://www.viconshipsg.com.vn, E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Trân trọng./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cáp Trọng Tuấn

 

Báo cáo tài chính quí 3 - 2013

Báo cáo tài chính quí 3 - 2013 (Tải về)

 

Thông Báo ngày GD đầu tiên tại UPCOM

   
 

Thông báo tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013 (lần 3)

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)   
V/v  Tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 (lần 3)

Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên  2013 như sau:
Tên công ty: Công ty cổ phần container phía Nam
Mã chứng khoán: VSG
Loại chứng khoán: phổ thông.
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ:   8 giờ 30 phút  ngày 28/5/2013
Địa điểm:  Hội trường – Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (lầu 2)
Số 2, đường Vĩnh Khánh, phường 9, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
Ngày giao dịch không hưởng quyền:   13/3/2013
Ngày chốt danh sách cổ đông:           15/3/2013
Nội dung:
-    Thông qua các báo cáo thường niên của HĐQT, BKS.
-    phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các qũy năm 2012.
-    Thông qua Báo cáo sử dụng qũy  HĐQT & BKS 2012 và mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2013.
-    Thông qua một số tờ trình của HĐQT.
Tất cả các Cổ đông có trong danh sách vào ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội. Quí Cổ đông nào không tham dự được có thể  ủy quyền cho người khác tham dự  ( giấy ủy quyền tham dự  Đại hội được gửi kèm theo thư mời) và gửi về Công ty  bằng Fax, E-mail, điện thoại . . .   
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quí Cổ đông lưu ý: Đăng ký tham dự Đại hội gửi về Công ty có thể bằng Fax, E-mail, điện thoại . . ., va các đề xuất, ý kiến cho Đại hội,. . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày  24/5/2013.
Khi đến tham dự Đại hội, Quí Cổ đông mang theo CMND hoặc hộ chiếu và giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền).
Địa chỉ Công ty:   Số 11 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Người liên hệ: Anh Quách Hữu Danh:
ĐT: (08) 38295616, máy nhánh 131.
Fax: (08) 38231064.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Trân trọng./.

TẢI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2013

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Cáp Trọng Tuấn

   

Trang 10 của 12

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ

Thị trường chứng khoán


HoSTC HaSTC
Mã CK TC Khớp lệnh +/-
Giá KL
Hiện có 28 người đang xem