Thứ ba, Tháng 12 12, 2017
   
Text Size

ĐIỀU LỆ CÔNG TY - BAN HÀNH NGÀY 25/5/2017

(Tải về)

 

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông 2017 & Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông 2017 (Tải về)

 

CBTT V/v Thay đổi giấy phép kinh doanh

Công bố thông tin về việc thay đổi GPKD lần thứ 14 (Download tại đây)

   

Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ 2017 (lần 2)

CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA NAM
(VICONSHIP SAIGON)

THÔNG BÁO

V/v  Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (tổ chức lần 2)

 

      Công ty CP Container Phía Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên  2017 như sau:
- Tên công ty: Công ty Cổ phần Container Phía Nam
- Mã chứng khoán: VSG
- Loại chứng khoán: phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian tổ chức:   8 giờ 30 phút  ngày 25/5/2017
- Địa điểm: Hội trường – Cảng Sài Gòn.                           
                  Số 3, Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.       
- Ngày chốt danh sách  cuối cùng:   18/4/2017 
- Nội dung:
                  Thông qua báo cáo tài chính 2016 và Báo cáo của HĐQT, BKS.
                  Thông qua các tờ trình của HĐQT.
                  Bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2017-2022
                  Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

      Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách được chốt đều có quyền tham dự Đại hội.
      Quí cổ đông nào không tham dự được có thể  ủy quyền cho người khác tham dự  (Mẫu giấy ủy quyền tham dự  Đại hội được gửi kèm theo thư mời).  
      Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có thể đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT & BKS theo Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Cty.
      Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quí cổ đông lưu ý: Các ý kiến đề xuất cho Đại hội, ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT & BKS . . phải gửi bằng văn bản về văn phòng Công ty trước ngày tổ chức Đại hội ít nhất là 03 ngày làm việc  
     Các tài liệu  và các vấn đề  liên quan đến ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty: (download tại đây)

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Địa chỉ Công ty:  (Lầu 3) Số 6-8 Đoàn Văn Bơ, P.9, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh 
Người liên hệ: Anh Quách Hữu Danh: ĐT:  (08) 38266500 ext 131.
Fax: (08) 38266001.
E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  

Trân trọng./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN XUÂN HÒA

 

CV gởi UBCK V/v tổ chức ĐHĐCĐ 2017 không thành công

CV gởi UBCK V/v tổ chức ĐHĐCĐ 2017 lần 1 không thành công và kế hoạch tổ chức lần 2.

(Download tại đây)

   

Trang 2 của 12

Hiện có 52 người đang xem